Kjøpsvilkår

1. Generelt om Sofaking

Gjennom moderne teknologi og en transparent salgsprosess kjøper Sofaking varer for videresalg og gjenbruk. Vår visjon er å gjøre gjenbruk av brukbare gjenstander så enkelt at det ikke lenger er et reelt alternativ å kaste dem, og dermed bidra til å akselerere overgangen til et bærekraftig samfunn.

Disse kjøpsbetingelsene gjelder sammen med ditt bestillingsskjema og vår ordrebekreftelse når Sofaking selger varer til deg. De definerer dermed de viktigste rettighetene og forpliktelsene til partene i løpet av virksomheten mellom oss.

Kjøpsbetingelsene er tilgjengelige på norsk på www.sofaking.no.

For å handle på sofaking.no må du være minst 18 år gammel. Hvis du handler på vegne av et selskap eller en organisasjon, må du ha fullmakt til å handle på vegne av organisasjonen for transaksjonen mellom oss.

2. Parter

Selger er Sofaking AS, organisasjonsnummer 926 906 453, Professor Birkelands vei 32, 1081 Oslo, sofa.king.norway@gmail.com.


Selgeren omtales i det følgende som "vi", "oss" eller "selgeren".

Kjøperen er den personen som er angitt i bestillingsskjemaet og betegnes heretter som "du", "deg", "din" eller "ditt".

3. Informasjon som leses under kjøpet

Når kjøpet er gjennomført, vil du ha :

Lært om produktet ved å undersøke bildet og teksten som er knyttet til produktet på nettstedet vårt.
Valgt et fraktalternativ, enten å hente produktet selv eller få det levert hjem til deg av Sofaking.
Sjekket og bekreftet bestillingen og disse vilkårene før du fullførte bestillingen.
Mottatt en ordrebekreftelse på e-postadressen din som bekrefter inngåelsen av kontrakten og de gjeldende vilkårene, inkludert avbestillingsskjemaet.
4. Bestillingen din

Når du mottar ordrebekreftelsen vår, må du lese den nøye og kontrollere at den samsvarer med bestillingen din.

Hvis det mot formodning skulle være avvik mellom bestillingen din og ordrebekreftelsen, vil ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud som du kan godta eller avvise.

5. Betaling og merverdiavgift

På sofaking.no oppgis prisen alltid inkludert merverdiavgift for bedrifter og privatpersoner.

Sofaking følger merverdiavgiftsloven for brukthandel og beregner derfor momsen etter hvem som har solgt varen til Sofaking.

Vi tilbyr flere betalingsmåter. Hvis du betaler med kredittkort, Vipps eller direkte bankoverføring, blir du belastet når bestillingen er fullført. Dette gjelder selv om det er en forhåndsbestilling der du har bestilt levering på forhånd.

6. Levering og tidsfrister

Vi leverer i Oslo og kan ordne transport til hele Norge

Ved hjemlevering med transport er det ditt ansvar å sørge for at det er mulig å transportere varene til bostedet ditt. Ved hjemlevering må du være til stede og kunne legitimere deg for å motta varene. Hvis du ikke er til stede eller ikke er i stand til å ta i mot varene hjemme hos deg, forbeholder Sofaking seg retten til å levere varene så nær inngangsdøren din som mulig. Hvis dette ikke er trygt, vil vi returnere varen og du vil bli belastet for en ny levering til samme pris.

Kunden har rett til å kansellere bestillingen når som helst.

Levering anses å ha funnet sted når kjøperen, eller dennes representant, har tatt varen i besittelse.

*KUN I OSLO

7. Henting av varen på utleveringssted

Når du henter varen hos Sofaking etter kjøpet (ved bruk av click & collect), er du ansvarlig for å inspisere varen før transport. Sofaking garanterer at varene er i den stand som er beskrevet på vår nettside på tidspunktet for henting. Du er ansvarlig for eventuelle skader som oppstår under transport når du er ansvarlig for det.

8. Angrerett og tilbakebetaling

I henhold til angrerettloven har du rett til å angre kjøpet ditt. Angreretten forutsetter at du innen 14 dager etter mottak av leveransen gir oss skriftlig melding om at du ønsker å benytte deg av angreretten, fortrinnsvis ved bruk av vårt angrerettskjema, eller ved skriftlig brev, e-post eller SMS med henvisning til ordrenummeret.

Varene må deretter returneres av deg til følgende adresse Professor Birkelands vei 32, 1081, Oslo. Varene skal returneres så snart som mulig og senest 14 dager etter at du har gitt oss skriftlig melding om at du benytter deg av angreretten.

Ved retur av varer er du kun ansvarlig for eventuell forringelse av varens verdi som skyldes annen håndtering av varen enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon. Vi forbeholder oss retten til å gi kompensasjon.

Refusjon vil bli gjort etter retur.

9. Reklamasjon og solgt som den er

Varen du har kjøpt, har vi kjøpt av en privatperson, bedrift eller næringsdrivende. Dette betyr at det dreier seg om bruktsalg og at varen er solgt «som den er» / «as is».

Vi har testet varen for å påse at den fungerer og legge til forbedringer om nødvendig.

Når varen er solgt som den er betyr det at prisen er lavere og at de forventningene du kan stille til varen ikke vil være tilsvarende for det som ellers gjelder for nye eiendeler. Du vil likevel kunne ha krav mot selger dersom:

1. Vi har holdt tilbake opplysninger, og det antas å ha innvirket på kjøpet

2. Vi har gitt feil opplysninger, og det antas å ha innvirket på kjøpet.

3. Varen er i vesentlige dårligere stand enn du hadde grunn til å regne med ut fra det du fikk opplyst om, bl.a. pris, kvalitet og tilstand.

Reklamasjon må fremsettes innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen. Det anbefales at reklamasjonen sendes skriftlig.

10. Rett til å tre inn i eventuelle garantier

Varer som selges på Sofaking har 14 dagers garanti

11. Brukhandelloven

Handel på Sofaking er underlagt brukthandelloven med forskrift, som er politiets egen lov for å gjenfinne stjålne gjenstander.

12. Ansvarsbegrensning

Partenes ansvar ved mislighold er begrenset til direkte tap og et beløp som tilsvarer tilbudt kjøpesum og eventuell frakt. Denne begrensningen gjelder likevel ikke ved grov uaktsomhet eller forsett.


13. Markedsføring

Partenes ansvar ved mislighold er begrenset til direkte tap og et beløp som tilsvarer tilbudt kjøpesum og eventuell frakt. Denne begrensningen gjelder likevel ikke ved grov uaktsomhet eller forsett.

14. Klagerett

Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:

Forbrukerrådet

Fred Olsens gate 1

0152 Oslo

Du kan klage til Forbrukerrådet via www.forbrukerradet.no

Europa-kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land.

Klagen inngis her – http://ec.europa.eu/odr

15. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Part i saken er Selger, dvs Sofaking AS. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.